Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Kentkart İşletme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Beyoğlu Mah. Muhtar Kamil Sokak Basma No: 3 İç Kapı No: Zemin Beyoğlu/ İstanbul

Biz, Kentkart İşletme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“KentKart”) olarak siz müşterilerimizi, tüketicilerimizi ve kullanıcılarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi hususunda aydınlatmak istiyoruz.

Bizimle tüketici, abone, kullanıcı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde ticari faaliyetlerimizi ve mevzuattan doğan yükümlülüğümüzü yerine getirmek için hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek ve müşterilere sunulan performans değerlendirme çözümleri kapsamında profilleme için kullanılabilecektir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Amaçları

1.1. Yöntemimiz

Kişisel verileriniz;

1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

3. Doğru ve güncel olarak,

4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile

5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendiği amaçlar için gerekli olan süre kadar işlenip saklanabilecektir.

1.2. Amaçlarımız

Kişisel verileriniz Kentkart tarafından;

1. Çevrim içi ve çevrim dışı hizmetler kapsamında en iyi hizmeti sunmak,

2. Elektronik ve temassız ödeme işlemleri hizmetini gerçekleştirmek,

3. Durak ve otobüs lokasyonu, doluluk durumu, bekleme süreleri vb. ile ilgili bilgilendirmeler yapmak, yolculuk, araç ve otopark konumu yönetimine yardımcı olmak,

4. Bu servisleri geliştirmek ve test etmek amacıyla yazılım geliştirmek, anonimleştirerek raporlar hazırlamak ve çeşitli analizler yapmak,

5. Sistem bakım ve geliştirmelerini gerçekleştirmek ve bunların yönetimini geliştirmek ve bunlarla sınırlı olmamak üzere iş faaliyetlerimizi sürdürmek,

6. Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet ve ürün sunmak adına onları daha iyi anlamak; ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek,

7. Gerekli kalite ve standart denetimlerini ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü ölçüde yapabilmek, ürün ve hizmetlerini geliştirmek için ya da Kentkart’ ın tabi olduğu kanun ve mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

8. Kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimlere, talep ve şikâyetlere hızlı dönüş sağlamak ve çözüme kavuşturmak,

9. Müşteri Hizmetlerimize iletmiş olduğunuz hizmetlerimiz ile ilgili talep ve şikâyetleri çözümlemek ve iş sürekliliğini aksamadan devam ettirmek gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

2. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Çeşitli hizmetlerimiz ve yükümlülüklerimiz ve internet sitemiz vasıtasıyla kurduğumuz iletişim kapsamında, bizimle tüketici, abone, kullanıcı olarak paylaştığınız ve aşağıda bulunabilecek veriler tarafımızca veya yetkilendirdiğimiz 3. kişiler tarafından işlenmektedir:

1. Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad); mobil uygulama profilinizi detaylandırmanız, KentKart kartınızı kişiselleştirebilmeniz ve işlem limitinizi artırabilmeniz, kullanıcı talep ve şikâyetlerin alınması, takibi ve bu amaçla kullanıcı kimlik doğrulaması yapılması amacıyla, 6493 Sayılı Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tebliğler Hakkında Yönetmelik gereği belirli bir limit üzeri kullanımlarda kimlik doğrulama işleminin zorunlu olması nedeniyle,

2. Kimlik Bilgisi ( TC Kimlik No); NFC kart kullanımında indirimli kart bilgisinin doğrulanması, KentKart kartınızı kişiselleştirebilmeniz ve işlem limitinizi artırabilmeniz, kullanıcı talep ve şikâyetlerin alınması, takibi ve bu amaçla kullanıcı kimlik doğrulaması yapılması amacıyla, 6493 Sayılı Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tebliğler Hakkında Yönetmelik gereği

belirli bir limit üzeri kullanımlarda kimlik doğrulama işleminin zorunlu olması nedeniyle,

3. Kimlik Bilgisi (Doğum Tarihi); Kentkart kartınızı kişiselleştirebilmeniz ve işlem limitinizi artırabilmeniz, 6493 Sayılı Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tebliğler Hakkında Yönetmelik gereği belirli bir limit üzeri kullanımlarda kimlik doğrulama işleminin zorunlu olması amacıyla,

4. İletişim Bilginiz (e-posta); profilinizi detaylandırmanız, Kentkart ekleme, iptal, şifre değiştirme vb. şeklindeki güncellemelerde güvenlik bilgilendirmelerinin yapılabilmesi, destek hatlarımız üzerinden müşteri hizmetlerine iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlerinizin alınması, takibi ve geri dönüş sağlamak amacıyla,

5. İletişim Bilginiz (telefon numarası); Mobil uygulama kayıt işlemlerini ve iki adımlı doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla, Kentkart ekleme, iptal, şifre değiştirme vb. şeklindeki güncellemelerde güvenlik bilgilendirmelerinin yapılabilmesi, destek hatlarımız üzerinden müşteri hizmetlerine iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlerinizin alınması, takibi ve geri dönüş sağlamak amacıyla,

6. Konum bilginiz; uygulama kullanımı esnasında izin verdiğiniz sürece, kullanıcı konumuna göre kalan durak bilgisi göstermek, yaklaşan araç bilgisini, yaklaşan araç plakasını göstermek, durakta bekleyen bilgisini göstermek ve buna benzer kullanıcılar için hizmet bilgisi sağlamak amacıyla,

7. Görüş Bildir, Whatsapp destek hattı alanından göndermiş olduğunuz istek, şikâyet bildirimleriniz ve görseller, bildirimlerinizin değerlendirilmesi, iş süreçlerimizin ve hizmetimizin aksamadan devam etmesi amacıyla,

8. Hizmetlerimiz ile ilgili talep ve şikâyetleriniz kapsamında bize iletmiş olduğunuz bilgiler işleyişin aksamadan devam etmesi amacıyla,

9. Kredi kartınızın / Kentkart+ kartınızın ilk 6 ve son 4 hanesi; ödeme hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi, ödeme hizmetleri ile ilgili talep ettiğiniz işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi ve kart bilginizin / kişi bilgisinin doğrulanması amacıyla

10. Müşteri İşlem, çağrı merkezi kayıtlarınız; kullanıcı talep ve şikâyetlerin alınması ve takibi, suiistimal ve dolandırıcılığın önlenmesi, işlem ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

11. Pazarlama (Alışveriş geçmişi bilgileri); Kentkart kartınızın kullanım bilgisi ile ilgili taleplerinizin doğrulanabilmesi, Kentkart tarafından sunulan hizmetler kapsamında kampanya ve ürünlerin bildirilmesi, tanıtılması, reklam faaliyetleri, bu amaçlarla yapılan müşteri ilişkileri yönetimi, iş modelleri ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ile iş geliştirme çalışmaları amacıyla,

12. Pazarlama; (kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler), iş modelleri ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ile iş geliştirme çalıştırmaları amacıyla örnek alınacak.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak ve gerektiğinde anonimleştirilerek Grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, ödeme hizmeti alınan iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilere ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt dışında ve yurt içinde aktarıma tabi tutulabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Kentkart veya Kentkart adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından internet sitemiz, hizmetlerimiz kapsamında kullanımınıza sunulan elektronik ve temassız ödeme cihazları, yönetim sistemleri, bilgilendirme sistemleri, depolama birimleri ve sair elektronik cihazlar ile muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar ve uygulama marketleri, çevrim içi operasyon merkezleri, şikâyet formları, destek hattımız ile yapılan telefon görüşmeleri, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Kentkart ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Hukuka uygunluk sebepleri; sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olması, şirketin hukuki yükümlülüğü yerine getirmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, konuya ilişkin olarak ileteceğiniz açık rızaya dayalı olarak; Kentkart ürün ve hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla;

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme,

7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak, noter aracılığıyla ya da elektronik ortamda veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi, Beyoğlu Mah. Muhtar Kamil Sokak Basma No: 3 İç Kapı No: Zemin Beyoğlu/ İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresimize ( [email protected] ) güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvurunun; kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Konuşmayı başlat
1
💬 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?