Çevre Politikası

Akıllı kart sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuz, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için ürettiği ürünlerde ve tüm süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebilmek için çevrenin korunmasını amaç edinmiştir.


Bu amaca erişmek için;

  •   Çevre yönetim sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini, çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  •   Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi,
  •   Atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
  •   Çevresel performansı sürekli olarak geliştirerek doğal kaynak kullanımını azaltmayı,
  •   Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,
  •   Çevre amaç ve hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmayı taahhüt ederiz.
Konuşmayı başlat
1
💬 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?